วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
 31 ตุลาคม 2561

 30 ตุลาคม 2561

 01 ตุลาคม 2561

 05 ตุลาคม 2561

 03 ตุลาคม 2560

 01 ตุลาคม 2561

 06 เมษายน 2561

 29 ตุลาคม 2561

 26 ตุลาคม 2561

 26 ตุลาคม 2561

 26 ตุลาคม 2561

 26 ตุลาคม 2561

 26 ตุลาคม 2561

 25 ตุลาคม 2561

 08 มิถุนายน 2561

 [1]  2  3    


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th